Történet

A Műszaki Alaptárgyi Tanszék 2004-ben jött létre. Jogelődjei az 1965-ben alapított Alapozó Tárgyak Tanszéke, illetve az 1982-től az Alaptárgyi és Szervezési Intézet keretében működő Matematika és Ábrázoló geometria Tanszék.

Az oktatási egységek kari struktúrájában kezdettől fogva külön tanszék volt felelős a mérnöki képzések természettudományos alapismeretek moduljához tartozó tárgyak oktatásáért. A gondozott tárgyak köre többször változott. Jelenleg a kar alap- és mesterképzési programjaiban a matematikai, ábrázoló geometriai, informatikai, térinformatikai, fizikai tárgyakat oktatjuk elsősorban, de részt veszünk több szakmai tárgy oktatásában is a gépészmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki és a műszaki menedzser szakokon.

A tanszéki oktatók matematikusi, tanári, illetve mérnöki végzettséggel rendelkeznek, a művelt szakterületek köre igen szerteágazó. A 11 oktatóból heten a matematika- és számítástudományok területen rendelkeznek doktori (PhD) fokozattal, egy kolléga a fizikai tudományok, egy kolléga a földtudományok doktora. Ketten habilitáltak a matematika- és számítástudományok területen.

A tanszék munkatársai készítették elő a Műszaki szakoktató alapszak, a Mérnöktanári mesterszakok, valamint a Szállítmányozás-biztonsági szakmérnöki szak akkreditációját.

Az alapképzések alapozó tárgyainak oktatásában a módszertani fejlesztésre helyezzük a hangsúly. A műszaki felsőoktatásban is egyre elfogadottabb a tanítás-módszertani kérdések felvetése, új módszerek és eszközök alkalmazása. A Műszaki Alaptárgyi Tanszéken már több mint tíz éve tart a fejlesztő munka ezen a téren. A témakörben több publikáció is megjelent, eredményeinket bemutattuk konferenciákon, például a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola Didaktika programjának éves konferenciáin (MIDK). Emellett projektek keretében is végeztünk fejlesztéseket ezen a téren.

Több meghirdetett tárgyunk van a Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában, valamint a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájában, és témavezetőként is részt veszünk e Doktori Iskolájában. Tanszéki témavezetéssel két doktori fokozatszerzés volt eddig, és további három van folyamatban.

A tanszéknek rendszeresen dolgoznak demonstrátoraink, akik sikeresen kapcsolódnak be a tanszéki kutatásokba. Segítjük TDK dolgozatok elkészítését témavezetőként vagy szakmai támogatóként. Rendszeresen részt veszünk a Hajós György Matematika Versenyen, a négyfős kari csapataink általában a középmezőnyben végeznek.

Az oktatók végzettségének és a doktori fokozatok szakterületi változatosságának folytán a tanszéken folyó kutatási tevékenység igen szerteágazó. Leghosszabb múltra a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája Analízis – Függvényegyenletek programjában való részvétel tekint vissza, melynek alapja az Analízis Tanszékkel meglévő szoros kapcsolat. A tanszéken három kolléga foglalkozik függvényegyenletekkel, rendszeres résztvevői nemzetközi konferenciáknak, számos publikáció jelent meg rangos matematikai folyóiratokban a függvényegyenletek vizsgálatával kapcsolatban. Három doktori disszertáció is született ebben a témában.

Az utóbbi időben egyre aktívabb a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája Matematikai és Informatikai Didaktika programjában való részvétel. Módszertani témában egy doktori disszertáció született, és jelenleg is több kolléga foglalkozik módszertani fejlesztéssel és publikál is ezen a területen. Minden évben részt veszünk a Matematikai és Informatikai Didaktika program éves konferenciáin, ahol beszámolunk az aktuális eredményekről.

A Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában a jelfeldolgozáshoz, mérnöki optimalizáláshoz kapcsolódó kutatási témáink futnak, melyek főleg gépészeti problémákhoz kötődnek.

2013-ban szerveztük meg először a Problem-based Learning in Engineering Education / Probléma alapú tanulás a mérnökképzésben című konferenciát, melyen a műszaki oktatás módszertani kérdéseivel foglalkozunk. A konferenciánkra várunk minden olyan tanárt, oktatót, akik a műszaki képzés különböző szintjein megjelenő módszertani problémákra megoldást kínálnak. A kapcsolódó cikkek elektronikus kiadványban jelennek meg.

A tanszék kapcsolatban áll számos debreceni és Debrecen környéki középiskolával. Részt veszünk a kar beiskolázási munkájában „hagyományos” tájékoztatók tartásával is, de ennél eredményesebbnek tartjuk azt, ha élményt nyújtó szakmai programokkal („foglalkozásokkal”) jelenünk meg az iskolákban. A módszertani fejlesztések részeként középiskolások számára olyan foglalkozásokat állítottunk össze, melyek tartalmilag kapcsolódnak a karon folyó mérnöki képzésekhez és érdekesek a 14-20 éves korosztály számára. A célunk – az ismeretek átadásán túl – a Műszaki Kar ismertségének növelése, a kar iránti érdeklődés felkeltése.

Frissítés dátuma: 2020.08.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.