Szakmérnöki képzés

A fuvarozás és a szállítmányozás területén mára a biztonság kérdése az egyik legfontosabb szemponttá vált. A világ – ezen belül Európa – biztonsági helyzetének az utóbbi évtized során bekövetkezett drasztikus megváltozása oda vezetett, hogy szállításhoz kapcsolódó költségek jelentős részét teszik ki a szállítmányok megdézsmálásából, ellopásából a személyzetet érő támadásokból, a hamis dokumentumokkal való visszaélésekből adódó károk.

A TAPA (Transported Asset Protection Association) által kiadott dokumentumban (Trucking Security Requirements, TSR 2014) úgy fogalmaznak, hogy ma az ellátási láncban a szállítmányok ellen elkövetett bűncselekmények jelentik az egyik legnagyobb kihívást a nagy értékű termékek gyártói és a szállítási szolgáltatók számára. A szállítmányok eltulajdonítására alakult bűnözői szervezetek egyre erőszakosabban lépnek fel világszerte.

Emellett a nem megfelelő eszközökkel vagy nem megfelelő módon elvégzett rakodás, rögzítés, átrakás is jelentős károkat eredményezhet. Átgondolatlan, szakszerűtlen útvonaltervezéssel, nem megfelelő személyzet kiválasztásával tovább növekszik annak az esélye, hogy szállítás közben kár keletkezzen az áru sérülése, a megszabott idők be nem tartása, vagy nem megengedett körülmények kialakulása miatt.

A kockázatok azonosítása és kezelése folyamatos feladatot jelent az érintett vállalatoknak és a biztonsági cégeknek a műszaki biztonsági fejlesztések, az információbiztonság növelése, adatvédelem, áruvédelem, humánerőforrás-fejlesztés, biztonsági szolgáltatások (azonosítás, nyomkövetés, árukíséret, stb.) területén.

A problémakör komplexitása szükségessé teszi, hogy a szállítmányozással foglalkozó szakemberek tisztában legyenek a biztonsági kockázatok teljes körével, és ismerjék ezek kezelésének műszaki, jogi, menedzsment, informatikai, közlekedésszervezési módszereit. A képzési program tartalmazza mindezeket a témaköröket, és áttekinti a szállítmányozási folyamat minden olyan lépését, ahol biztonsági kockázatok vetődnek fel.

A szállítás, és általában az ellátási láncok biztonsága rendszeres témája szakmai konferenciáknak, rendezvényeknek. A felhalmozódott ismeretanyagnak egy egyetemi posztgraduális képzéssé való szervezése aktuálissá vált.

A biztonságos ellátási lánc megteremtésére való törekvés kapcsán a szakemberek felvetik, hogy az áruszállítási tevékenység érintettjei (megrendelők, szervezők, szállítók) sok esetben nem törekednek az elérhető maximális biztonságra, nem használják ki a rendelkezésre álló technikai eszközöket, informatikai, jogi, biztosítási, ellenőrzési lehetőségeket, aminek eredményeként rendszeresen jelentős veszteségeket könyvelhetnek el. A tapasztalatok igazolják, hogy a fizikai védelem, az informatikai védelmi megoldások, valamint a személyi vonatkozások kezelése (kiválasztás, oktatás, ellenőrzés) a legfontosabb elemei a megbízhatóság növelésének.

Külön figyelmet kell fordítani az egyes országokban, ország csoportokban (pl. EU, USA, Kína) érvényes eltérő szabályokra. A világpolitikai helyzet változásai (háborús konfliktusok, migráció, nemzetközi szerződések betartása, stb.) jelentősen kihatnak az áruszállítás körülményeire, korábban biztonságos területek válhatnak kockázatossá (mint például az utóbbi évtizedben Nyugat-Európa számos része). A biztonságpolitikai kockázatoknak a gazdaságban érzékelhetők a hatásai, az ellátási láncban ezek a hatások különösen jelentősek, és gyorsan változnak.

Az internet alapú üzleti megoldások térnyerésével a támadási felület is növekszik, a kibertámadások jelentős veszteségeket okozhatnak az ipari szektorban, az ellátási lánc – kritikus infrastruktúraként – kiemelt jelentőséggel bír ezen a téren is.

Az áruszállítással foglakozóknak fontos ismerni az EU közlekedésbiztonsági előírásait, statisztikai rendszerét, azt, hogy milyen mutatókon keresztül lehet mérni a biztonság szintjét, hogyan történik az adatszolgáltatás, az adatkezelés és feldolgozás. Ismerniük kell a veszélyes árukra, nagyértékű árukra, gyorsan romló élelmiszerekre, élőállatokra, stb. vonatkozó speciális szabályokat és módszereket.

A fuvarozási ágazatban előforduló árubiztonságot érintő incidensek kétharmada esetében a belső személyzet érintett, a humán kockázat csökkentése fontos feladat. Ezen belül különösen fontos megbízható és ellenőrzött gépkocsivezetők kiválasztása. A partnerek és dokumentumok ellenőrzésére (a csalásra készülő álcégek, hamis engedélyek, dokumentumok kiszűrésére) ma már különféle adatbázisok, lekérdezési lehetőségek állnak rendelkezésre.

A hallgatók megismerik a jelenleg alkalmazott technikákat, és képesek lesznek saját szervezetüknél alkalmazni ezeket. A képzés célja a biztonság és megbízhatóság növelése az áruszállítás minden területén, károk, balesetek, veszteségek megelőzése.

Frissítés dátuma: 2018.11.19.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.